Integritetspolicy

Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss! Läs nedan hur vi hanterar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg.

Vi på Fine Wine Service vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Skyddet av din personliga integritet är viktig för oss. Vi behandlar därför alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.

Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Vår ambition är att alltid vara transparent avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. En grundläggande princip är att vi endast samlar in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

Personuppgifter kan samlas in på olika ställen och för olika ändamål beroende på om du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev, besöker vår webbplats, handlar i vår e-handel eller använder några andra av våra tjänster.

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev och anpassade erbjudanden till de som anmält intresse av vininformation genom att prenumerera på våra nyhetsbrev eller genom att godkänna köpvillkoren när du handlar från oss. De personuppgifter som hanteras av oss för detta ändamål inkluderar namn och e-post. Behandling av dina personuppgifter för anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring sker med stöd av en intresseavvägning baserat på våra affärsmässiga och kommersiella intressen. Vi har inga samarbetspartners som får ta del av dina uppgifter. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

På vår webbplats använder vi cookies (små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt samt för att lagra opersonlig besöksstatistik i Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan kan därför komma att vidarebefordras till och lagras av Google. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren.

När du gör en beställning via vår e-handel behöver vi identifiera dig och skapa ett kundkonto. Vi behöver då ditt namn och din e-postadress till vilken all information rörande beställningen kommer att skickas. Vid köp behöver vi ta del av viss betalningsinformation, och för att vi ska kunna skicka beställningen behöver vi därutöver leverans- och faktureringsadress och i vissa fall mobiltelefonnummer. Denna information kan komma att skickas vidare från oss till de olika transportörer vi samarbetar med. Information om köpet och dina personuppgifter sparas så du kan se och hantera dem och din köphistorik när du är inloggad på Mitt konto. Den rättsliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är kundavtal och godkännande av våra köpvillkor vid köp. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in och så länge du har en kundrelation med oss. Om du inte längre önskar ha kvar dina personuppgifter i vår kunddatabas, kan du när som helst skriva eller ringa till oss (se kontaktuppgifter nedan), varvid dina uppgifter skyndsamt kommer att raderas.

Vilka personuppgifter delar vi med andra?

Vi kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål utan kommer endast lämna ut personuppgifter i de fall det behövs för behandling av en samarbetspartner (t.ex. en transportör) eller ett till oss närstående företag för vår räkning. Om en sådan annan part kommer att behandla dina personuppgifter för vår räkning, kommer vi ingå ett avtal med denne för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har även rätt att få dina registrerade personuppgifter ändrade, rättade eller raderade. Du kan när som helst aktivera eller avaktivera dig för utskick av våra anpassade erbjudanden och direktmarknadsföring.

Om du har frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller vill åberopa någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du skriva eller ringa till oss, se kontaktuppgifter nedan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till relevant tillsynsmyndighet.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Fine Wine Service ApS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan. Våra kontaktuppgifter är:

Fine Wine Service ApS
A.P. Møllers Allé 9
2791 Dragør
Danmark

Email info@finewineservice.se
Telefon +46709148766