Vinskolan: Trendspaning från Napa Valley

Vinskolan med trendspaning från Napa Valley

För några veckor sedan reste vi runt i Napa Valley på vingårdsbesök och träffade ett stort antal vinmakare och fick prova deras fantastiska viner. Efter det har Johan gjort en trendspaning avseende amerikanska viner i allmänhet och viner från Napa i synnerhet.

Napa Valley har länge varit känt för att producera stora, kralliga Cabernet Sauvignon-viner med solmogen fruktig karaktär och mycket kraft och koncentration, och Chardonnay-viner med en väldig framträdande ekfatskaraktär. Men den senaste tiden har vi sett en tydlig trend att vinerna blir lättare och elegantare, med lite lägre alkoholhalt och större friskhet. Stilen blir allt mer europeisk.

En annan trend, som hänger ihop med detta, är att vinproducenterna flyttar sina vingårdar både till svalare lägen, men också att man planterar om vingårdarna för att minska druvornas solexponering.

Napa Valley är en dalgång med två bergskammar på var sin sida, som har planteringar både i botten av dalen och upp längs med bergssidorna. I dalbotten är klimat varmare och planteringarna får mer solexponering, vilket ger kraftigare och fylligare viner, samt betydligt mer druvor och större volym. Bergssidorna har däremot ett mycket svalare klimat, både på grund av altituden och på grund av dimman som dagligen kommer in från havet och kyler ner vingårdarna på eftermiddagar och kvällar. Bergssidorna har vidare en stenigare och magrare jordmån, som gör att vinrankorna måste kämpa mer för att producera druvor. Det ger ett betydlig lägre skördeuttag, men även stramare och elegantare viner med mer struktur och karaktär.

Vingårdar uppe i bergen, där man för femton år sedan inte ens ansåg att det var möjligt att odla Cabernet Sauvignon, är idag de mest eftertraktade. Dessa vingårdar ger en mer sval-odlad druva fylld av syrlig frukt och struktur istället för tung sötma, och ett Cabernet Sauvignon-vin som får en mer elegant europeisk stil än söt fruktighet.

Utöver att flytta till vingårdar på bergssidorna flyttar många vinproducenter även sina Cabernet Sauvignon-odlingar allt mer söderut i Napa Valley för att få ett svalare klimat för druvorna. När man omplanterar vingårdar är det också ett stort fokus på att vända raderna så att druvorna inte får direkt solexponering som man tidigare önskade. Idag vill man få en mer jämn och mildare solexponering samt mer luft och en bättre ventilation av vingårdarna, vilket både minskar risken för mögelsjukdomar och gör vinet lättare i stilen.

När det gäller vita viner är en tydlig trend att vinproducenterna idag arbetar mer med neutrala ekfat än de rostade ekfat som tidigare var vanligast i Napa Valley. De neutrala ekfaten ger en mycket försiktigare ekfatskaraktär till vinet och därmed ett elegantare och friskare vin.

En betydligt tråkigare trend de senaste åren är bristen på regn och de våldsamma skogsbränder som härjat i närheten av vinområden i Kalifornien och som haft en mycket stor negativ påverkan på vingårdarna i Napa Valley, både rent ekonomiskt, men även vad gäller själva vinproduktionen. Bränderna är ett resultat av många år av torka som gjort marken extremt torr, vilket i kombination med att man utökat vingårdarna till marker där man tidigare inte odlat vin har gjort större markområden lättantända samt att elden sprids över större områden mycket snabbare.

Även vingårdar som inte drabbats direkt av bränderna lider skada om de inte hunnit skörda sina druvor, då druvor som utsätts för rök blir rökskadade och i stort sett omöjliga att använda för att producera vin. Många producenter väljer därför att skörda sina druvor så tidigt som möjligt, samt att förvara skördade druvor nerkylda i ståltankar för att bevara fruktens friskhet och skydda musten från rök om det skulle börja brinna i närheten.

Torkan påverkar även kvaliteten, men framför allt volymen, som vinrankan kan ge, och förutom problemet med rökskadade druvor har många vinproducenter även fått se betydligt mindre skördar de senaste åren.

Just nu håller alla vinproducenter i Kalifornien (och vi!) tummarna för att det ska komma mycket regn tidigt i vår, som förhoppningsvis ger ett år med normal volym och färre bränder. När vinerna nu blir allt mer eleganta vill vi ju få möjlighet att njuta av dem ännu mer!